lumos_logo_vest.jpg
29.08.2014.

U prostorijama Centra za prava deteta, 22. augusta 2014. godine održan je prvi, konstitutivni sastanak Nacionalne radne grupe u okviru projekta "Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece".

porodica_za_svako_dete_vest.jpg
29.08.2014.

U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Centar za prava deteta sprovodi projekat "Od problema u ponašanju do potrebne promene" u periodu 1. april – 30. septembar 2014. godine. Projektnu ideju je podržala i Ambasada Kraljevine Norveške kroz projekat "Porodica za svako dete" koji se sprovodi u periodu maj 2014. – maj 2015.

childrens_rights_behind_bars_vest.jpg
26.08.2014.

U 2014. godini Centar za prava deteta postao je pridruženi partner na projektu "Children's Rights Behind Bars". Human rights of children Deprived of liberty: Improving Monitoring Mechanisms", koji koordiniše Defence for Children International (DCI) - Belgium i finansira Criminal Justice Program of the European Commission.

lumos_logo_vest.jpg
02.07.2014.

Tokom juna 2014. godine, Fondacija Lumos je u partnerstvu sa Centrom za prava deteta započela realizaciju projekta "Osnaživanje dece i mladih sa smetnjama u razvoju da reaguju na zlostavljanje i zanemarivanje dece".

cpd_help_sr_latin.jpg
22.05.2014.

Prikupljanje didaktičkog materijala za decu u prihvatnim centrima

op3_vest.jpg
14.04.2014.

Dana 14. aprila 2014. godine u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku održana je panel diskusija kojom je obeleženo stupanje na snagu trećeg Fakultativnog protokola o komunikacijskim procedurama uz Konvenciju o pravima deteta. Protokol je usvojila Generalna skupština UN-a 19. decembra 2011. godine.

model_protokola_srlatin.jpg
03.04.2014.

Publikacija "Model protokola za zaštitu dece i mladih i dece od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima" rezultat je zajedničkih napora relevantnih subjekata u sferi zaštite dece od nasilja, i aktera u sportu koji su pripremili tekst ovog dokumenta a u okviru projekta "Prevencija i zaštita dece od nasilja u sportu" koji je realizovao Centar za prava deteta.

konvencija_o_unapredjenju_sistema_zastite_od_nasilja_01_vest.jpg
25.03.2014.

Održana nacionalna konferencija "Unapređenje sistema zaštite dece i mladih od nasilja u rekreativnim i sportskim aktivnostima"

1 - 8 od 78 Prva | Prethodna | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Sledeća | Poslednja